Szanowni Państwo, Duda Clinic to teraz Munk Stomatologia. Serdecznie zapraszamy.
Cyfrowe projektowanie – pełna rekonstrukcja, pełna ceramika – mosty na zębach i implantach
Cyfrowe projektowanie – pełna rekonstrukcja, pełna ceramika – mosty na zębach i implantach

Nieszczelne stare mosty i korony, częściowo zniszczone filary protetyczne, obniżona wysokość zgryzu i nieprawidłowa płaszczyzna zgryzu. Cyfrowo przygotowano leczenie – mokup, analiza zwarcia. Zdjęto stare mosty, skorygowano wysokość zgryzu, założono implanty i wykonano uzupełnienia tymczasowe z kompozytu – pełne łuki zębowe. Ostatecznie oddano pacjentowi pełne uzupełnienia koronami i mostami pełnoceramicznymi w szczęce i żuchwie na zębach własnych i implantach. 

No posts were found for provided query parameters.