Szanowni Państwo, Duda Clinic to teraz Munk Stomatologia. Serdecznie zapraszamy.
Pełna rekonstrukcja, pełna ceramika – mosty na zębach i implantach, podniesiony zgryz
Pełna rekonstrukcja, pełna ceramika – mosty na zębach i implantach, podniesiony zgryz

Nieszczelne stare mosty i korony, częściowo zniszczone filary protetyczne, obniżona wysokość zgryzu i nieprawidłowa płaszczyzna zgryzu. Zdjęto stare mosty, skorygowano wysokość zgryzu, założono implanty i wykonano uzupełnienia tymczasowe z kompozytu – pełne łuki zębowe. Ostatecznie oddano pacjentowi pełne uzupełnienia koronami i mostami pełnoceramicznymi w szczęce i żuchwie na zębach własnych i implantach.

No posts were found for provided query parameters.