Szanowni Państwo, Duda Clinic to teraz Munk Stomatologia. Serdecznie zapraszamy.

Reendo

Powtórne leczenie kanałowe

Reendo to zabieg ponownego leczenia kanałowego. Leczenie endodontyczne może być utrudnione poprzez skomplikowaną budowę anatomiczną zębów, odkładanie się złogów mineralnych lub nieprawidłowości w pierwotnym leczeniu. W takich sytuacjach konieczne jest ponowne przeprowadzenie leczenia kanałowego, czyli właśnie zabiegu Reendo. Ponowne leczenie endodontyczne jest zabiegiem skomplikowanym, wymagającym najnowocześniejszego sprzętu i ogromnego doświadczenia leczenia. Polega na usunięciu materiału, którym wypełnione są kanały, zlokalizowaniem źródła bólu, wypełnionego kanału lub złamanego narzędzia. Dalsza procedura leczenia przypomina standardowe leczenie kanałowe.

Wskazania do przeprowadzenia REENDO na zdjęciu rentgenowskim widoczne są nieprawidłowości w przebiegu wypełnienia kanałów korzeniowych,
przewlekłe dolegliwości bólowe,
zbyt wąsko opracowane kanały z nieopracowaną okolicą około wierzchołkową,
niedopełnione lub niewypełnione wcale kanały.
Scroll Down
Bottom Reached

No posts were found for provided query parameters.